Logs Received - 2024

Logs have been received from the following entrants. If you believe you should be listed and are not, please contact CPQPinfo@ve6hams.ca.


119 logs have been received from the following entrants:
AAØAW  K3PA  KI6OY  N8DNA  VE2GT  W2LC  
AAØFO  K3PW  KI6RRN  N8II  VE3CT  W3US  
AA3R  K4BAI  KJ9B  N9NM  VE3EJ  W3WHK  
AA4DD  K4DR  KM4HI  N9TF  VE3HZ  W4CMG  
AA4TI  K5CCW  KN7Y  NI8W  VE3JZT  W4LEW  
AC6ZM  K5TIA  KO4VW  NN6U  VE3VN  W5TM  
AF4T  K5YX  KQ1O  NQ2W  VE4GV  W8EWH  
AF5J  K9CW  KVØI  NRØP  VE5MX  WA5LXS  
AI5G  K9JK  KY7M  NWØM  VE5SF  WA8ZBT  
AI6O  K9PW  NØAT  NX3A  VE6AO  WA9LEY  
KØMD  K9SAT  NØHJZ  VA3IDD  VE6BBP  WA9YI  
KØMPH  KA6BIM  N1SOH  VA3IJK  VE6CSX  WB2PJH  
KØPC  KB4DE  N1XI  VA3PC  VE6SYD  WB5SKM  
KØRC  KCØDMF  N2CU  VA4HZ  VE6TL  WB9HFK  
KØTC  KC3KRZ  N3KN  VA4JP  VE9RLW  WN4AFP  
KØTRL  KD2KW  N5EP  VA6AN  WØBH  WN7Y  
KØVBU  KD5J  N6GP  VA6BED  WØPI  WO4O  
K2AL  KEØTT  N7EPD  VA6MA  WØPMO  WQ6X  
K2YG  KE6GFI  N7VS  VA6RCN  WØYJT  WW5L  
K3KU  KI5YGT  N7WY  VE2FK  W2CN